WhiteZone Oy on tukenut uRecyclen voimakasta kasvua ja laajentumista ulkomaille. Yhteistyö on sisältänyt ICT-asiantuntijapalveluita, ohjelmistoja ja lisenssejä sekä tietokoneita ja muita digitaalisia työvälineitä.

Mikä on uRecycle?

Tärkein työmme on materiaalin huolellinen lajittelu, joka mahdollistaa käsittelyn, kierrättämisen ja jälleenmyynnin. Lajittelemattomalla sekamateriaalilla ei ole jälleenmyyntiarvoa

Vuonna 2006 toimintansa aloittanut uRecycle on kansainvälinen akkujen ja paristojen kierrätykseen keskittynyt yritys.

Yritys toimii tällä hetkellä Ruotsissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja Suomessa.

uRecycle on mukana useassa tuotekehitysprojektissa, joiden tavoitteena on materiaalikierrätyksen tehostaminen ja näin ympäristövaikutusten vähentäminen.

uRecyclen toiminta on asiakasystävällistä ja läpinäkyvää. Yritys tarjoaa kokonaisvaltaisen kierrätysprosessin, joka etenee paristojen tai akkujen kierrätyspyynnöstä aina kattavaan kierrätysraporttiin asti.

uRecycle - akkujen ja paristojen kierrätys - asiakastarina

Yrityksen toiminta on ympäristön kannalta merkittävää. Tavoitteena on saada akut ja paristot pois kaatopaikoilta, käsittelyyn, kierrätykseen ja uusiokäyttöön.

uRecyclen liiketoiminnan arvot ovat:

• Turvallisuus ennen kaikkea

• Luotettavuus ja nopea reagointi ongelmiin

• Avoimuus kaikille sidosryhmille

• Toiminnan läpinäkyvyys

• Asiakasystävällinen lähestymistapa

• Toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen

uRecyclen toiminnalla on ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 sertifikaatit.

Tero Niemi - uRecycle

Tero Niemi - uRecycle HSEQ-johtaja

Yhteistyöstämme keskustelimme Tero Niemen kanssa, joka nimettiin tammikuussa 2020 uRecyclen HSEQ-johtajaksi.

Vuodesta 2019 yrityksen palveluksessa ollut Tero vastaa mm. laadunhallinnasta, LEAN-toiminnasta, tehtaiden valvonnasta ja kehittämisestä.

Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri. Pääaineena Tero on opiskellut tietotekniikkaa ja sivuaineena matematiikkaa.

Koulutus yhdistettynä kiinnostukseen koneista, luonnontieteistä, kemiasta, fysiikasta ja matematiikasta antaa hyvän pohjan työlle uRecyclellä.

Aiemmin urallaan Tero on toiminut noin 10 vuoden ajan laatupäällikkönä ja tutuksi on tullut työ ISO9000- ja ISO14000-stantardien parissa.

Lisäksi hän on toiminut LEAN-konsulttina ja opettanut LEAN-ajattelua yrityksissä.

Arvostamme sitä, että olemme voineet siirtää vastuun IT-asioista WhiteZone Oy:lle ja voimme itse keskittyä ydintoimintoihimme”

Tero kertoo yhteistyön sujuneen todella hyvin. Merkittävänä asiana hän mainitsee nopean vasteajan tukipyyntöihin.

uRecycle arvostaa myös palvelun henkilökohtaisuutta: “Voimme aina soittaa suoraan asiantuntijalle, ja pyytää apua”.

He ovat kokeneet WhiteZonen olevan luotettava IT-palveluntarjoaja, vaikka uRecycle ei Teron mukaan ole kaikista helpoin asiakas.

“Meillä on useita toimipisteitä, työntekijät edustavat useita kansallisuuksia, kulttuureja, ja kielialueita, sekä työskentelevät eri aikavyöhykkeillä”.

Esimerkiksi yrityksen tietokoneet on toimitettu käyttövalmiina, käyttömaan vaatimilla asetuksilla.

Suurin osa tukipalveluista tapahtuu etätukena, mutta myös lähitukea on tarvittu ajoittain. Esimerkiksi tarvittavat laitehuollot on tehty nopeasti ja laitteet on saatu nopeasti toimintakuntoon.

uRecycle WhiteZone Oy yhteistyö

Yhteistyön sisältö

uRecycle toimipisteet ja työntekijät sijaitsevat useissa eri toimipisteissä ja eri maissa, joten sujuvan tiedonjakamisen, viestinnän ja verkkotyöskentelyn merkitys on suuri.

Yrityksellä on säännöllisessä käytössä monipuoliset Microsoft 365-tuotteet, esim. Sharepoint, Teams, Power BI, Planner ja OneDrive.

Urecycle WhiteZone Oy yhteistyön sisältö

Erityisesti Tero haluaa mainita onnistuneen SharePointin käyttöönoton. Palvelun käyttö uudistettiin kokonaisuudessaan ja suunniteltiin vastaamaan kasvaneen organisaation tarpeita.

Rakenne suunniteltiin uusiksi, huolehdittiin organisaation käyttöoikeuksista sekä tehtiin työasemille vaadittavat muutokset ja opastettiin työntekijät oikeaoppiseen käyttöön.

Tämä toteutus helpotti hajautetun organisaation sujuvaa työskentelyä ja paransi tietoturvaa.

Tutustu tarkemmin uRecycleen

uRecycle verkkosivutuRecycle-Facebook uRecycle - LinkedIn

Toimitetut palvelut ja tuotteet

uRecyclen ostamat palvelut ja tuotteet
 • Microsoft 365 lisenssit
  • office 365
  • Planner
  • Power BI
  • Teams
  • SharePoint
 • omapilvi turvaposti
 • Henkilökohtaiset tietokoneet
  • Asennukset
  • Päivitykset
  • ylläpito
 • Tukipalvelut ja käytönopastus

Etsiikö yrityksesi samanlaisia palveluita ja tuotteita?